Nội quy phòng cháy chữa cháy song ngữ

Giá: Liên hệ

  • Chất liệu mica, alu. inox.
  • Kích thước 330x460mm, hoặc kích thước tùy chọn theo ý khách hàng

Mô tả sản phẩm

Nội quy phòng cháy chữa cháy song ngữ

Để Bảo Vệ Tài Sản Nhà Nước, Tính Mạng Và Tài Sản Nhân Dân, Bảo Vệ Sản Xuất Và Trật Tự Chung, Nay Quy Định Phòng Cháy Và Chữa Cháy Như Sau:
In Order To Protect Property Of The State, People’s Lives And Assets, Production And General Order, Following Regulations On Fire Prevention And Fighting Are Hereby Promulgated:

Việc Phòng Cháy Và Chữa Cháy Là Nghĩa Vụ Của Mỗi Công Dân.
Fire Prevention And Fighting Is A Duty Of Each Citizen.

Mỗi Công Nhânphải Tích Cực Phòng Không Để Nạn Cháy Xảy Ra, Đồng Thời Chuẩn Bị Sẵn Sàng Về Lực Lượng, Phương Tiện Để Chữa Cháy Kịp Thời Và Có Hiệu Quả.
Each Citizen Should Actively Prevent Fire From Occurring And Simultaneously Prepare Readily Forces And Means To Fight Fire Promptly And Effectively In Case Of Occurrence Of Fire.

Phải Thận Trọng Trong Việc Sử Dụng Lửa, Các Nguồn Nhiệt, Hóa Chất Và Các Chất Dễ Cháy, Độc Hại, Phóng Xạ. Triệt Để Tuân Theo Các Quy Định Về Phòng Cháy, Chữa Cháy.
Caution Is Needed When Using Fire, Heat Source’s, Chemicals And Flammable, Explosive, Toxic And Radioactive Substances. Regulations On Fire Prevention And Fighting Must Be Strictly Complied With.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Nội quy phòng cháy chữa cháy song ngữ”

Bình luận