Biển báo cấm có lẽ là nhóm biển quan trọng nhất trong giao thông đường bộ. Nếu vi phạm là bị phạt ngay. Nếu bạn đi đường, mà thấy những biển tròn, có nền hoặc viền màu đỏ tươi, thì đó là các biển báo cấm. Chúng thể hiện những điều cấm, chẳng hạn như: đường cấm, cấm vượt, cấm đỗ… Người tham gia giao thông buộc phải chấp hành những biển này, nếu không sẽ bị coi là phạm luật. Nhóm biển cấm gồm có 40 biển, đánh số thứ tự từ 101 đến 140. Hãy chọn nội dung và chất liệu để kyhieuantoan.com báo giá cho bạn hoặc gọi 0898549610 để chúng tôi tư vấn ngay cho bạn.

Biển cấm đi thẳng và rẻ phải P.139
Biển cấm đi thẳng và rẻ phải
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Biển báo tròn 70cm - Dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển cấm đi thẳng và rẽ trái P.138
biển cấm đi thẳng và rẽ trái

Biển báo giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. Nhóm biển cấm trong hệ thống biển báo đường bộ. Đường cao tốc và đường đôi ngoài đô thị kt: Ø 126…

not rated Liên hệ
biển cấm rẽ trái và rẽ phải P.137
biển cấm rẽ trái và rẽ phải
Các ngả đường phía trƣớc cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ trái hay rẽ phải, phải đặt biển số P.137 "Cấm rẽ trái, rẽ phải". Biển đƣợc đặt ở vị trí ngay trước nút giao của đường cấm rẽ phải, rẽ trái. Nếu có quy định cấm về thời gian hoặc loại xe thì sử dụng biển báo phụ thời gian hoặc hình vẽ loại xe cấm. - Vạch chéo màu đỏ đè lên mũi tên màu đen
not rated Liên hệ
bảng cấm đi thẳng P.136
bảng cấm đi thẳng
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển cấm đỗ xe, biển báo giao thông giá tốt P.131
biển cấm đỗ xe, biển báo giao thông giá tốt
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển báo giao thông P.130
biển cấm dừng cấm đậu
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển cấm bóp còi xe P.128
biển cấm bóp còi xe
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển hạn chế tốc độ P.127
Biển hạn chế tốc độ
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển cấm vượt P.125
biển cấm vượt
a) Để báo cấm các loại ôtô tải vƣợt xe cơ giới khác, phải đặt biển số P.126 " Cấm ôtô tải vƣợt". b) Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe đƣợc ưu tiên theo quy định vƣợt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. c) Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ôtô tải. d) Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 "Hết cấm vượt" hoặc đến vị trí đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.
not rated Liên hệ
biển báo giao thông cấm rẽ phải và quay đầu xe P.124d
biển báo giao thông cấm rẽ phải và quay đầu xe
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm. - Biển báo hình tròn đường kính 70cm. - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển cấm rẽ trái và quay đầu xe P.124c
biển cấm rẽ trái và quay đầu xe
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Biển báo hình tròn đường kính 70cm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển báo giao thông cấm xe ô tô quay đầu P.124b
biển báo giao thông cấm xe ô tô quay đầu
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Biển báo hình tròn đường kính 70cm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
error: Content is protected !!