biển báo giao thông

Biển báo giao thông thiết kế và sản xuất theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. Bao gồm 5 nhóm chính là biển báo cấm, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, và biển phụ. Kích thước như sau:

Ngoài  chất liệu tole tráng kẽm cán decal phản quang 3M 3400 thì còn những lựa chọn khác dùng cho biển báo giao thông nội bộ như: Decal thường, decal phản quang 3M seri 3900,7900, 610, cùng với chất liệu cứng như alu, inox, mica, hay hộp đèn v.v…

trụ biển báo giao thông TBB-01
trụ biển báo giao thông
ống phi 76 hoặc 90 sơn tỉnh điện trắng đỏ
not rated Liên hệ
Bảng chỉ dẫn tầng hầm đậu xe BTH-01
Bảng chỉ dẫn tầng hầm đậu xe
  1. Biển báo decal phản quang 3M
  2. Gương cầu lồi
  3. gờ giảm tốc, cao su ốp cột
not rated Liên hệ
Biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ I-431
Biển chỉ dẫn trạm dừng nghỉ
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển chỉ dẫn trạm xăng I-428
Biển chỉ dẫn trạm xăng
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển trạm sửa chữa I-427a
Biển trạm sửa chữa
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển báo giao thông chỉ dẫn bệnh viện I-425
biển báo giao thông chỉ dẫn bệnh viện
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Cầu vượt qua đường cho ngƣời đi bộ I-424
Cầu vượt qua đường cho ngƣời đi bộ
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển chỉ hướng đường I.414
Biển chỉ hướng đường
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển chỉ dẫn chỗ quay xe I.409
Biển chỉ dẫn chỗ quay xe
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển chỉ dẫn nơi đậu xe I.408
biển chỉ dẫn nơi đậu xe
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
Biển chỉ dẫn đường một chiều I-407
Biển chỉ dẫn đường một chiều
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
biển đường cụt I-405
biển đường cụt
- Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm - Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated Liên hệ
error: Content is protected !!