Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành. Về nghĩa, nhóm biển báo hiệu lệnh biểu thị những điều phải thi hành. Điều đó ngược với nhóm biển cấm: cấm những điều không được làm. Nhóm biển hiệu lệnh này gồm 10 kiểu, được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 310. Mỗi kiểu có một hoặc nhiều biển ý nghĩa tương tự nhau. Các biển hiệu lệnh chủ yếu có quy cách hình tròn, hình chữ nhật màu xanh lam, hình vẽ màu trắng. Khi hết hiệu lệnh thường sử dụng vạch chéo màu đỏ kẻ từ trên xuống và từ phải qua trái đè lên hình màu trắng.

Biển bóp còi 309 R.309
Biển bóp còi 309
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Tuyến đường cầu vượt cắt qua, biển 308a, 308b R.308
Tuyến đường cầu vượt cắt qua, biển 308a, 308b
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu , biển 307 R.307
biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu , biển 307
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Biển tốc độ tối thiểu cho phép, biển 306 R.306
Biển tốc độ tối thiểu cho phép, biển 306
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
biển đường dành cho người đi bộ, biển hiệu lệnh 305 R.305
biển đường dành cho người đi bộ, biển hiệu lệnh 305
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
   
not rated 450.000₫
Biển đường dành cho xe thô sơ, biển 304 R.304
Biển đường dành cho xe thô sơ, biển 304
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Nơi giao nhau chạy theo vòng xoay, biển 303 R.303
Nơi giao nhau chạy theo vòng xoay, biển 303
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Hướng phải đi vòng sang trái, biển 302b 302b
Hướng phải đi vòng sang trái, biển 302b
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Hướng phải đi vòng sang phải, biển 302a R.302a
Hướng phải đi vòng sang phải, biển 302a
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Biển chỉ được rẽ trái và rẽ phải, biển R.301i R.301h
Biển chỉ được rẽ trái và rẽ phải, biển R.301i
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Biển đi thẳng và rẽ trái, biển R.301g R.301g
Biển đi thẳng và rẽ trái, biển R.301g
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
Biển đi thẳng và rẻ phải, biển R.301f R.301f
Biển đi thẳng và rẻ phải, biển R.301f
 • Chất liệu: tole tráng kẽm 1,2mm
 • Biển báo tam giác 3 cạnh 70cm
 • Sơn và dán decal phản quang 3M 610
not rated 450.000₫
error: Content is protected !!