Biển thông tin công trình

Giá: Liên hệ

  1. Khung sắt viền nhôm bạt hiflex
  2. Alu khung sắt viền nhôm

Mô tả sản phẩm

Biển thông tin công trình xây dựng gồm các thông tin

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: ………………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………………….

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………..

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của hạng mục công trình, công trình xây dựng).

5. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).

6. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

8. Tiến độ thi công tổng thể của hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Đề nghị .…… (2) ….….. tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Biển thông tin công trình”

Bình luận