biển cấm quá tải

Giá: Liên hệ

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe đƣợc ƣu tiên theo quy định, có tải trọng toàn bộ xe (tải trọng bản thân xe cộng với khối lƣợng chuyên chở) vƣợt quá trị số ghi trên biển đi qua, phải đặt biển số P.115 “Hạn chế tải trọng toàn bộ xe

Mô tả sản phẩm

Biển báo giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.
Nhóm biển cấm trong hệ thống biển báo đường bộ.
Đường cao tốc và đường đôi ngoài đô thị kt: Ø 126 cm
Đường thông thường: Ø 85.5 cm
Đường đô thị: Ø 70 cm
Chất liệu tole tráng kẻm chống rỉ. Bề mặt decal phản quang 3M 3400,3900,7900,610

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “biển cấm quá tải”

Bình luận